Odmena advokáta

Náhrada za stratu času a hotové výdavky

Popri nároku na odmenu za poskytovanie právnych služieb v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o…

Zobraziť viac...

Výpočtový základ pre výpočet odmeny advokáta v roku 2022

Postup pre výpočet odmeny advokáta, teda postup pre výpočet odmeny a náhrady advokáta za poskytovanie právnych služieb vyplýva z vyhlášky…

Zobraziť viac...

Výpočet trov právneho zastúpenia v občianskom konaní

Postup pre výpočet trov občianskeho konania, teda postup pre výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie v občianskom konaní vyplýva z…

Zobraziť viac...

Výpočet trov právneho zastúpenia v trestnom konaní

Postup pre výpočet trov trestného konania, teda postup pre výpočet tarifnej odmeny advokáta za obhajobu klienta v trestnom konaní a zastupovanie…

Zobraziť viac...