Výpočtový základ pre výpočet odmeny advokáta v roku 2022

Postup pre výpočet odmeny advokáta, teda postup pre výpočet odmeny a náhrady advokáta za poskytovanie právnych služieb vyplýva z vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len ako „vyhláška“).

Vyhláška upravuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom.

Pre výpočet tarifnej odmeny advokáta za poskytovanie právnych služieb je potrebné poznať a správne určiť výpočtový základ, nakoľko od výpočtového základu sa odvíja ďalší postup výpočtu. Výpočtový základ vychádza z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, nakoľko je ním priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka v zmysle § 1 ods. 3 vyhlášky. Avšak výpočtovým základom na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a konaní o priestupkoch je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o tri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ v zmysle § 1 ods. 4 vyhlášky.

Výpočtový základ pre výpočet odmeny advokáta v roku 2022 je 1 163 eur.

Pričom:

1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c) vyhlášky) predstavuje 193,50 eur

1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b) vyhlášky) predstavuje 145,38 eur

1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a) vyhlášky) predstavuje 96,92 eur

1/13 výpočtového základu, (§ 11 ods. 1 vyhlášky) predstavuje 89,46 eur

1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2 vyhlášky) predstavuje 48,46 eur

1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1 vyhlášky) predstavuje 19,38 eur

1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky) predstavuje 11,63 eur

Pre rýchly, efektívny a jednoduchý výpočet základnej sadzby tarifnej odmeny advokáta za poskytovanie právnych služieb za jeden úkon právnej služby vám odporúčame použiť našu kalkulačky pre výpočet odmeny advokáta, ktorá je určená na výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v občianskom konaní a pri iných úkonov právnej služby, ako aj kalkulačku pre výpočet trov trestného konania, ktorá je určené na výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch, kalkulačku pre výpočet náhrady za stratu času, ktoré sú dostupné na našej stránke, a ktoré vám vypočítajú aj tzv. režijný paušál pre akýkoľvek rok, ktorý si zvolíte. Neváhajte využiť naše kalkulačky slúžiace na výpočet odmeny advokáta.

 

5/5 - ( celkom: 7)
Autor: Pre-pravnika.sk

Sme tím mladých a ambicióznych právnikov poháňaní chuťou napredovať vo všetkých právnych oblastiach, s motiváciou uľahčiť právny život a prácu všetkým právnikom a advokátom prostredníctvom nášho systému Pre-pravnika.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *