Výpočet režijného paušálu

?
Vyberte rok režíjneho paušálu.

Výsledok

Režíjny paušál bez DPH0.00
DPH0.00
Režíjny paušál s DPH0.00

Kalkulačka je určená na výpočet súdneho poplatku, ktorý je vypočítaný podľa zákona SNR č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Ide o poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní z návrhu na začatie konania, z ceny predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu. Kalkulačka rovnako slúži aj na výpočet súdneho poplatku za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh.

Ďalšie Kalkulačky

5/5 - ( celkom: 13)