Výpočet lehoty

Kalkulačka je určená na výpočet lehoty – teda na výpočet súdom alebo zákonom určeného časového úseku na vykonanie úkonu, ktorá môže byť určená podľa hodín, dní, týždňov, mesiacov a rokov v zmysle ustanovení zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, pričom počítanie konkrétnej lehoty sa riadi ustanoveniami § 121 Civilného sporového poriadku.


?
Vyberte medzi lehotou určenou podľa dní alebo mesiacov.
  • Dni
  • Mesiace
?
Zadajte začiatok plynutia lehoty.
?
Zadajte počet dní, ktoré sú stanovené súdom alebo zákonom na vykonanie úkonu.

Výsledok

Koniec lehoty
Celkový počet dní

Kalkulačka je určená na výpočet lehoty – teda na výpočet súdom alebo zákonom určeného časového úseku na vykonanie úkonu, ktorá môže byť určená podľa hodín, dní, týždňov, mesiacov a rokov v zmysle ustanovení zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, pričom počítanie konkrétnej lehoty sa riadi ustanoveniami § 121 Civilného sporového poriadku.

Ďalšie Kalkulačky

5/5 - ( celkom: 6)