Výpočet úroku z omeškania

Kalkulačka je určená na výpočet zákonných úrokov z omeškania pre obchodnoprávne vzťahy v zmysle § 369 ods. 2 a § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z., ako aj pre občianskoprávne vzťahy v zmysle v zmysle § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z.. Kalkulačka tiež umožňuje pridať vlastný úrok z omeškania.

?
Zvoľte dátum splatnosti Vašej pohľadávky.
?
Zvoľte dátum úhrady Vašej pohľadávky.
?
Z ponuky vyberte druh právneho vzťahu, pre výpočet úroku z omeškania.
  • Občianskoprávny vzťah
  • Obchodnoprávny vzťah
  • Vlastný úrok

  • Ročný úrok
  • Mesačný úrok
  • Týždenný úrok
  • Denný úrok

Výsledok

Rozpätie dátumovVýška úrokuPočet dníSuma
Neboli načítané žiadné dáta
Spolu00.0

Kalkulačka je určená na výpočet zákonných úrokov z omeškania pre obchodnoprávne vzťahy v zmysle § 369 ods. 2 a § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z., ako aj pre občianskoprávne vzťahy v zmysle v zmysle § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z.. Kalkulačka tiež umožňuje pridať vlastný úrok z omeškania.

Ďalšie Kalkulačky

1/5 - ( celkom: 1)