Výpočet trov trestného konania

Kalkulačka je určená na výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch v zmysle § 1 ods. 4, § 12 a § 14 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Ďalšie Kalkulačky