Výpočet trov trestného konania

Kalkulačka je určená na výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch v zmysle § 1 ods. 4, § 12 a § 14 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

?
Zvoľte dátum vykonania úkonu právnej služby v trestnom konaní.
?
Zvoľte rok vykonania úkonu právnej služby v trestnom konaní.
ak ide o trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica
?
Pre výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní za jeden úkon právnej služby vyberte z uvedených trestných činov.
A) neprevyšuje päť rokov, jedna dvanástina výpočtového základu,
B) prevyšuje päť rokov a neprevyšuje desať rokov, jedna osmina výpočtového základu,
C) prevyšuje desať rokov alebo za ktorý možno uložiť výnimočný trest, jedna šestina výpočtového základu.
alebo
D) pri obhajobe v trestnom konaní vo veciach, v ktorých súd prvého stupňa rozhoduje na neverejnom zasadnutí.
E) pri zastupovaní v konaní o priestupkoch
?
Zvoľte úkon právnej služby v trestnom konaní pre výpočet základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby.

Prosím kliknite na tlačidlo prepočítať.

Výsledok

Režíjny paušal
0
Úkony bez DPH:
0
Výsledok bez DPH (Rež. paušál + Úkony):
0
Výška DPH
0
Výsledok s DPH
0

Ďalšie Kalkulačky

5/5 - ( celkom: 5)