Výpočet trov občianskeho konania

Kalkulačka je určená na výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v občianskom konaní a pri iných úkonov právnej služby v zmysle § 10, § 11 a § 13a vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

?
Uveďte dátum vykonania úkonu právnej služby v občianskom konaní.
?
Uveďte rok vykonania úkonu právnej služby v občianskom konaní. Zadanie roku je dôležité pre výpočet tzv. režijného paušálu podľa § 16 ods. 3 vyhlášky 655/2004 Z. z. , ktorý sa každoročne mení (1/100 výpočtového základu na daný rok).
?
Zvoľte úkon právnej služby v občianskom konaní pre výpočet základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby.

Prosím kliknite na tlačidlo prepočítať.

Výsledok

Režíjny paušal
0
Úkony
0
Spolu bez DPH (Úkony + Režíjny paušál) :
0
Výška DPH
0
Výsledok s DPH
0

Ďalšie Kalkulačky

4.8/5 - ( celkom: 6)