Výpočet súdneho poplatku

Kalkulačka je určená na výpočet súdneho poplatku, ktorý je vypočítaný podľa zákona SNR č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Ide o poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní z návrhu na začatie konania, z ceny predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu. Kalkulačka rovnako slúži aj na výpočet súdneho poplatku za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh.

?
Z ponuky vyberte, druh súdneho poplatku pre jeho nasledovný výpočet.
  • Súdny poplatok v obchodnoprávnych veciach
  • Súdny poplatok v občianskoprávnych veciach
  • Poplatky vybrané v civilnom procese a správnom súdnom procese

Výsledok

Spolu0.00

Kalkulačka je určená na výpočet súdneho poplatku, ktorý je vypočítaný podľa zákona SNR č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Ide o poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní z návrhu na začatie konania, z ceny predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu. Kalkulačka rovnako slúži aj na výpočet súdneho poplatku za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh.

Ďalšie Kalkulačky

4.6/5 - ( celkom: 8)