Špecifikácia vykonanej práce

Je určená na zápis paušálnej, podielovej ako aj hodinovej odmeny advokáta a hotových výdavkov pri konkrétnych klientoch s možnosťou ich následného výpočtu

Spoločnosť
Ulica číslo
PSČ Mesto
IČO: 11111111
DIČ: 222222222
IČ DPH: SK222222222
Tel.: +421 111 222 333
E-mail: info@email.sk
Web: www.webstranka.sk
Upraviť firemné údaje

Položky špecifikácie

IDČasÚkonyOdmena
Neboli pridané žiadne úkony

Pridať položku
Výsledok

Úkony0.00 €
Výdavky0.00 €
Spolu bez DPH0.00 €
DPH0.00 €
Spolu s DPH0.00 €
Názov spoločnosti
v zast.

Ďalšie Kalkulačky

4.6/5 - ( celkom: 5)