Vlastná špecifikácia

Je určená na zápis paušálnej, podielovej ako aj hodinovej odmeny advokáta a hotových výdavkov pri konkrétnych klientoch s možnosťou ich následného výpočtu

Ďalšie Kalkulačky