Výpočet náhrady za stratu času

Kalkulačka je určená na výpočet náhrady za stratu času advokáta a hotových výdavkov, na ktoré má advokát nárok popri nároku na odmenu v zmysle § 15 až 17 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Ďalšie Kalkulačky