Trestné právo

Cestovné náhrady zamestnancov od 01.05.2022

Popri nároku na odmenu za vykonanú prácu má zamestnanec v pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere, okrem iných oprávnených osôb,…

Zobraziť viac...

Výpočet trov právneho zastúpenia v trestnom konaní

Postup pre výpočet trov trestného konania, teda postup pre výpočet tarifnej odmeny advokáta za obhajobu klienta v trestnom konaní a zastupovanie…

Zobraziť viac...