Ostatné

Náhrada za stratu času a hotové výdavky

Popri nároku na odmenu za poskytovanie právnych služieb v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o…

Zobraziť viac...

Zoznam hospodárskych subjektov

Podľa zákona o verejnom obstarávaní vedie Úrad pre verejné obstarávanie verejne prístupný (na webovom sídle) zoznam hospodárskych subjektov, ktoré preukázali…

Zobraziť viac...

Výpočtový základ pre výpočet odmeny advokáta v roku 2022

Postup pre výpočet odmeny advokáta, teda postup pre výpočet odmeny a náhrady advokáta za poskytovanie právnych služieb vyplýva z vyhlášky…

Zobraziť viac...

Právnik vs. Advokát – Aký je rozdiel?

Na úvod je určite vhodné zadefinovať si kto je vlastne advokátom, kto je právnikom a aký je rozdiel medzi nimi. V hovorovej…

Zobraziť viac...