Občianske právo

Cestovné náhrady zamestnancov od 01.05.2022

Popri nároku na odmenu za vykonanú prácu má zamestnanec v pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere, okrem iných oprávnených osôb,…

Zobraziť viac...
listina o vydedení

Posledná vôľa vo forme listiny o vydedení a jej platnosť

Vydedenie sa približuje dispozíciám poručiteľa v prípade závetu. V oboch prípadoch ide o právny úkon pre prípad smrti (i keď…

Zobraziť viac...

Náhrada škody z titulu ublíženia na zdraví

„Stres či traumu, ktoré vznikli v dôsledku spáchania trestného činu, nemožno samé osebe kvalifikovať ako ujmu na psychickom zdraví v…

Zobraziť viac...

Výpočet trov právneho zastúpenia v občianskom konaní

Postup pre výpočet trov občianskeho konania, teda postup pre výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie v občianskom konaní vyplýva z…

Zobraziť viac...