Výpočet cestovných náhrad

Kalkulačka je určená na výpočet preukazných cestovných výdavkov advokáta v súvislosti so zastupovaním klienta v občianskom konaní, trestnom konaní a pri iných úkonov právnej služby v zmysle § 16, vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v spojení so zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.

Kalkulačka je určená na výpočet preukazných cestovných výdavkov advokáta v súvislosti so zastupovaním klienta v občianskom konaní, trestnom konaní a pri iných úkonov právnej služby v zmysle § 16, vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v spojení so zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.

?
Zvoľte druh vozidla, ktoré má byť/bolo použité pri pracovnej ceste.
  • Osobné vozidlo
  • Jednostopové vozidlo a trojkolka
?
Zadajte dátum uskutočnenia pracovnej cesty.
?
Uveďte priemernú spotrebu Vášho vozidla, ktoré bolo použité pri pracovnej ceste. Spotreba sa určuje na základe údajov uvedených v technickom preukaze vozidla použitého pri pracovnej ceste.
?
Uveďte cenu pohonnej hmoty za jeden liter v eurách. Cena pohonnej hmoty sa preukazuje dokladom o kúpe alebo cenou definovanou Štatistickým úradom.
?
Zadajte počet kilometrov, ktoré ste celkovo prešli počas Vašej pracovnej cesty..

Náhrada za prejazdené km
Základ rok () * Počet najazdených KM ( km) = 0.0
Náhrada pohonných hmôt
Najazdené KM ( km) * Cena phm () * Spotreba ( l) = 0.0
Spolu cestovné náhrady bez DPH
Náhrada za prejdené km () + Náhrada phm () = 0.0

Výsledok

Náhrada za prejazdené kilometre
?
Základné náhrady za prejazdené kilometre. Ide o amortizáciu vozidla podľa počtu kilometrov.
0.00
Náhrada pohonných hmôt
?
Ide o náhrady za spotrebované pohonné hmoty.
0.00
Spolu cestovné náhrady
?
Celkové cestovné náhrady za použitie vlastného vozidla.
0.00

Ďalšie Kalkulačky

5/5 - ( celkom: 3)