Výpočet cestovných náhrad

Kalkulačka je určená na výpočet preukazných cestovných výdavkov advokáta v súvislosti so zastupovaním klienta v občianskom konaní, trestnom konaní a pri iných úkonov právnej služby v zmysle § 16, vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v spojení so zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.

Ďalšie Kalkulačky