Blog

Obchodné právo: Kľúčové aspekty a potreba profesionálneho poradenstva

V dnešnej globalizovanej ekonomike je obchodné právo neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej činnosti. Bez ohľadu na veľkosť či odvetvie vášho podnikania, je…

Zobraziť viac...
due diligence

Due Diligence / Audit Podniku – Ako prebieha?

Due Diligence (DD) je proces získavania informácií a analyzovania údajov o podniku, nehnuteľnosti alebo investičnej príležitosti, s cieľom získať presný…

Zobraziť viac...

Cestovné náhrady zamestnancov od 01.05.2022

Popri nároku na odmenu za vykonanú prácu má zamestnanec v pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere, okrem iných oprávnených osôb,…

Zobraziť viac...
listina o vydedení

Posledná vôľa vo forme listiny o vydedení a jej platnosť

Vydedenie sa približuje dispozíciám poručiteľa v prípade závetu. V oboch prípadoch ide o právny úkon pre prípad smrti (i keď…

Zobraziť viac...

Kurzarbeit – Zákon o podpore v čase skrátenej práce účinný od 1.3.2022

Od 1. marca 2022 budú mať zamestnávatelia možnosť žiadať o novú podporu v čase skrátenej práce, a to na základe…

Zobraziť viac...

Náhrada škody z titulu ublíženia na zdraví

„Stres či traumu, ktoré vznikli v dôsledku spáchania trestného činu, nemožno samé osebe kvalifikovať ako ujmu na psychickom zdraví v…

Zobraziť viac...
Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe v zmysle Zákonníka práce

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe v zmysle Zákonníka práce

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je upravené v § 72 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“).…

Zobraziť viac...

Náhrada za stratu času a hotové výdavky

Popri nároku na odmenu za poskytovanie právnych služieb v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o…

Zobraziť viac...

Zoznam hospodárskych subjektov

Podľa zákona o verejnom obstarávaní vedie Úrad pre verejné obstarávanie verejne prístupný (na webovom sídle) zoznam hospodárskych subjektov, ktoré preukázali…

Zobraziť viac...

Výpočtový základ pre výpočet odmeny advokáta v roku 2022

Postup pre výpočet odmeny advokáta, teda postup pre výpočet odmeny a náhrady advokáta za poskytovanie právnych služieb vyplýva z vyhlášky…

Zobraziť viac...