Všetko pre právnika na jednom mieste

Ponúkame vám možnosť jednoduchého, rýchleho a presného výpočtu advokátskej tarify, cestovných náhrad, hotových výdavkov, súdnych poplatkov a úroku z omeškania.

Vlastná špecifikácia

Je určená na zápis paušálnej, podielovej ako aj hodinovej odmeny advokáta a hotových výdavkov pri konkrétnych klientoch s možnosťou ich následného výpočtu.

Výpočet trov trestného konania

Kalkulačka je určená na výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní ako aj v konaní o priestupkoch.

Výpočet trov občianskeho konania

Kalkulačka je určená na výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v občianskom konaní a pri iných úkonov právnej služby.

Výpočet cestovných náhrad

Kalkulačka je určená na výpočet cestovných náhrad advokáta pri použití vlastného motorového vozidla.

Výpočet náhrady za stratu času

Kalkulačka je určená na výpočet náhrady advokáta za stratu času a hotových výdavkov.

Výpočet súdneho poplatku

Kalkulačka je určená na výpočet súdneho poplatku podľa zákona SNR č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch ...

Výpočet úroku z omeškania

Kalkulačka je určená na výpočet zákonných úrokov z omeškania pre obchodnoprávne vzťahy, pre občianskoprávne vzťahy s možnosťou pridania aj vlastného úroku z omeškania.

We are here to fight against any violance with experience

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections.

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Mertie Warrior

Vertex Chambers, CEO

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.